64 producten

Recycled Hout

Rerecycled hout vermindert de vraag naar nieuw gekapt hout, waardoor de druk op bossen wordt verminderd. Dit draagt bij aan het behoud van natuurlijke habitats, het behoud van biodiversiteit en de vermindering van ontbossing.

Daarnaast slaat hout koolstof op, en door gerecycled hout te gebruiken in plaats van nieuw hout, wordt voorkomen dat de opgeslagen koolstof vrijkomt in de atmosfeer. Dit draagt bij aan de vermindering van broeikasgasemissies.

Recycled Katoen

Recycled katoen is een duurzaam alternatief voor conventioneel katoen, waarbij oude katoenvezels worden verzameld, verwerkt en gebruikt om nieuwe textielproducten te maken.

Het gebruik van recycled katoen vermindert de vraag naar nieuw katoen en vermindert daarmee de impact van de katoenteelt op het milieu. Katoen is van nature een hulpbronintensief gewas, en recycling helpt om de noodzaak van het verbouwen van meer katoen te verminderen.

Het productieproces van recycled katoen vereist over het algemeen minder water en energie dan het proces voor het maken van nieuw katoen. Hierdoor draagt het bij aan de algehele vermindering van de ecologische voetafdruk.

Recycled Kunstof

Gerecycled kunststof wordt verkregen uit verschillende bronnen, waaronder gerecycled verpakkingsmateriaal, plastic flessen, industriële resten en andere plastic producten die anders als afval zouden worden beschouwd.